تحليل عبدالحميد ديالمه از شخصيت میرحسین موسوی

آوریل 4, 2010 at 3:24 ب.ظ. بیان دیدگاه


شهيد عبدالحميد ديالمه در سال ٦۰ كه به عنوان نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در حوزه های مختلف فعال بود و به سخنرانی های افشاگرانه مبادرت مي ورزيد. وی در يك سخنرانی بخشی از ديدگاه خود نسبت به ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد همسر وی را بيان كرد…

شهید عبدالحميد ديالمه

شهید عبدالحميد ديالمه

شهيد عبدالحميد ديالمه در سال ٦۰ كه به عنوان نماينده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در حوزه های مختلف فعال بود و به سخنرانی های افشاگرانه مبادرت مي ورزيد. وی در يك سخنرانی بخشی از ديدگاه خود نسبت به ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد همسر وی را بيان كرد:

  • در خصوص موسوی

همين الآن افرادي كانديدا هستن براي بعضي از وزارت خانه ها كه به اعتقاد من خط فكريشون درست نيست ولي متأسفانه كاري نمي توانم بكنم فقط مي توانم يك رأي مخالف بهشون بدم و يكي از نمونه هاش جناب آقاي سيد(مير)حسين موسوي است، سردبير روزنامه جمهوري اسلامي، اعتقاد به اين است كه خط فكري او خط فكري جنبش مسلمان مبارز و پيمان و غيره مي باشد، البته نمي خواهم بگويم كه عضو آن سازمان، گروه و چه هست ولي جهت فكريش همونه و اگر رجوع بكنيد به روزنامه ها مي بينيد در خيلي از جاهاش اين خط مشي رو طي مي كند در حالي كه من روزنامه و اينارو من از ديد حزب نمي بينم بلكه من اينارو فقط از پايگاه ايشون

مي بينم و الا اينارو هيچ كدوم را به حساب حزب نمي گذارم و نه به عنوان نيروهاي مومن، معتقد، مخلصي كه در حزب هستند بلكه شخصاً به نام ايشون مي گذارم و با توجه به موضع گيري هايي كه در روزنامه ايشونمطرح شده براي مثال ويژه نامه اي براي تختي چاپ مي كنه، براي مصدق مطلب چاپ مي كند، اما حتي يك خط در مورد آيت الله كاشاني نمي نويسد برويد ببينيد در روزنامه هاي اون زمان رو اگر يك خط حتي يك خط در مورد آيت الله كاشاني قبل و بعد از سالگرد ايشان در اين روزنامه آورديد من اسمم را عوض مي كنم، اما ويژه نامه هايي درباره تختي چاپ مي كنه در حالي كه تختي فقط جزو جبهه ملي بوده و يك كشتي گير بود والله شما به خاطر كشتي گير بودنش از او مقاله چاپ مي كنيد و نه فقط به خاطر جبهه ملي بودنش زياد از او صحبت و مقاله چاپ مي كنيد و الا تختي هم همانند صدها هزار نفر كشتي گير ديگر مانند سيد عباسي، حبيبي و غيره داشتيم، چرا اونارو مطرحشون نمي كنن، چرا براي اونا ويژه نامه چاپ نمي كنن پس حتماً به خاطر باند جبهه ملي شون بوده است، تجليل هايي از مصدق مي كنن، بعد از اينكه آقاي فلسفي در نماز جمعه عليه مصدق صحبت كرد مقاله اي عليه ايشون رو كدام روزنامه نوشت همين روزنامه جمهوري اسلامي كه به اسم خيابان مصدق نوشت و شديداً آن را كوبيد و حتي يك شب كه من در جايي صحبت مي كردم تمامي اين حرف ها را گفتم كه بعد از صحبت هاي من آقاي موسوي براي دفاع از خود بلند شد و گفت ما اينا رو نمي پذيريم به دليل اينكه نمي خواهيم شيوه هاي آسيب پذيري و كمونيستي رو در ايران ايجاد بكنيم، البته لفظ را اشتباه به كار مي برد اما من برداشتي را كه از گفتن اين مطلب بيان كرد عرض مي نمايم برداشت ايشان اين بود كه در شيوه هاي كمونيستي كه ما يك چيزي رو كه در سابق اتفاق افتاده و در تاريخ مجدداً بيايم دنبال گيري كنيم و در موارد فعلي به آن تجسم بدهيم و بزرگش كنيم، مثلاً اگر كاشاني يا مصدقي آن زمان بود حالا بياييم الآن هم يك مصدق و كاشاني بسازيم. البته سابقه هاي مكرر هم درگروه هاي منفي داشته از جمله بودنش در گروه نخشب كه جزو بافت او بوده است و با پيمان و سامي در اين باند نخشب بودند كه بعد از مدتي از هم جدا شدند كه پيمان گروه جنبش مسلمانان را درست كرد و سامي گروه جاما را درست كرد ولي آقاي موسوي به ظاهر مي فرمايد كه من يك آدم مستقل هستم و در واقع همون شيوه فكري رو امروز داره و به اعتقاد من در داخل روزنامه هم دقيقاً اين شيوه فكري رو اعمال كرده و براي مثال از نماينده هاي عضو جنبش مسلمان مصاحبه كرده و مقاله هاي بلند بالايي در صفحه اول با تيتر درشت در مورد قضيه تالبوت نوشته و عكس هاي مختلفي را در اندازه هاي مختلف در اين مورد به چاپ رسانده و حتي يك بار عكس پيمان را در صفحه اول جمهوري اسلامي چاپ مي كند.

  • در خصوص زهرا رهنورد همسر آقای موسوی

و از آنجا كه همسر آقاي موسوي خانم زهرا رهنورد كه يك مشت مزخرف هايي در مورد اسلام را در كتاب هايي مانند: طلوع زن مسلمان، همگام با يوسف، قيام موسي و هر چه از اين مسائل توانسته به هم بافته و از آنجايي كه او زياد سابقه مسلموني ندارد چه جور شده است كه حالا به عنوان مفسر قرآن شده معلوم نيست دنيا در دست كيه كه هر كس مي خواهد يك ساله مفسر قرآن مي شود. در همين كتاب طلوع زن مسلمان اين خانم تمام جملاتي كه مربوط به نهج البلاغه علي (ع) بوده است به فارسي در اين كتاب نوشته و بعد به عنوان تبليغات ارتجاعيون عليه زن آن را به شدت كوبيده است و هر كس هم كه اينها را مي خواند اصلاً متوجه نمي شود كه تمامي مباحث از عين متن نهج البلاغه مي باشد براي مثال يكي از آن جمله ها اين است كه: (غيرت براي مرد از ايمانش است و براي زن كفر) در صورتي كه اين جمله عين متن نهج البلاغه بوده و ايشان با نوشتن اين متن به شدت اين موضوع را كوبيده است در حالي كه در نهج البلاغه آماده است: (غيره الرجال من الايمان و غيره المراه كفر) غيرت براي مرد از ايمانش هست و براي زن كفر كه اين جمله را به فارسي نوشته و هر كس كه اين متن را مي خواند با خود بگويد كه متحجرين عجب چيزهاي مزخرفي گفتن و يا يك شيوه اي را به كار برده است كه از نظر من شيوه خوبي است كه مي گن براي اينكه انسان بخواهد خوب جا بيفتد موضوعي كه در اسلام مطرح نيست مطرح بكند و بعد بكوبد ، فرض مي كنيم مثلاً شما اصلاً دايي نداريد، عمو نداريد بعد ما بيايم طرح بكنيم كه يك عده مي گن عموي فلان كس ساواكي و بعد شروع كنيم در مورد اين مسئله ٢۰ يا ٣۰ صفحه در مورد او نوشته و صحبت كنيم خوب پس هيچ كسي نمي آيد از ما بپرسد كه آقا فرد اصلاً وجود خارجي دارد كه اينگونه در مورد آن صحبت مي كنيد چگونه ثابت مي كنيد و يا براي مثال در همين كتاب طلوع زن مسلمان يك متن ديگر است كه به اين صورت نوشته شده است كه (زن از دنده چپ مرده) اول اين موضوع را در ٢۰ يا ٣۰ صفحه شرح داده و همه هم مي گن چه زن خوبي چقدر از زن ها دفاع مي كند همش هم با استدلال قرآني، حديث، روايت و… هيچ كس هم نمي پرسد كه اصلاً كي گفته كه زن از دنده چپ مرده كه تو داري ردش مي كني اصلاً همچنين مسئله اي از كجا آمده كه در ٢۰ تا ٣۰ صفحه به رد كردن و كوبيدنش مي پردازي و…
همچنين با ايشان به عنوان زن متفكر اسلامي مصاحبه مي كردند و در تلويزيون در مورد مباحث زنان به صحبت مي پرداختند و همچنين در دانشگاه ها به سخنراني مي پرداخت و در يكي از دانشگاه هاي ادبيات مشهد به سخنراني پرداخت كه در اين بيان سوالي راجع به يكي از خطبه هاي معروف نهج البلاغه مطرح شد كه زن ها نقص دارند پرسيده كه ايشان اينگونه پاسخ دادند، اصلاً اين حرف به درد نمي خوره و همچنين چيزي در نهج البلاغه نداريم كه بعضي ها به صحبت هاي او اعتراض كردند ولي خانم زهرا رهنورد گفت كه شماها به اين خاطر به اين مسئله اعتراض داريد زيرا كه مردان شما بر شما تسلط دارند كه در اين ميان در ميان دانشجويان شلوغ و پلوغ شد و خانم رهنورد براي آرامش آنها چند دفعه اعتراض كرد كه من دارم سخنراني مي كنم كه اين افراد به آرامش دعوت نشدند و ايشان سخنراني را ترك و قهر كردند و همه از اين كار او تعجب كردند.

Entry filed under: مقالات, مقالات سیاسی. Tags: , , , , , .

التماس مریم قجر، رئیس جمهور مادام العمر منافقین به غرب همه شهدای زنده مسعود رجوی و ميرحسين موسوی

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


دسته‌ها

بایگانی

مرگ بر اشغالگران امپریالیست

دست امپریالیست آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه !

میهن دوستان

از حق تعیین سرنوشت ملت ایران به دست خودش دفاع کنیم.
به دشمنان خارجی ملت ایران نشان دهیم که ما مخالف یوگسلاویزه کردن و عراقیزه کردن میهنمان هستیم و متحد-یکپارچه و با تمام قدرت از میهن خود در مقابل هر گونه تجاوز امپریالیستی و صهیونیستی دفاع خواهیم کرد .

دست امپریالیست آمریکا از ایران ومنطقه کوتاه !

موسیقی

کپی رایت

کلیه‌ی حقوق وبلاگ یک مجاهد، از جمله مطالب، محتوا و تصاویر، تحت لیسانس کرییتیو کامانز و متعلق به این وبلاگ می‌باشد. بنابراین استفاده، تغییر و گسترش مطالب آن در رسانه‌ها از قبیل سایت‌ها، وبلاگ‌ها و غیره  آزاد میباشد، اما در صورت ذکر منبع و درج لینک آن شایسته است. در ضمن هرگونه استفاده‌ی تجاری از مطالب این وبلاگ غیرمجاز است. از عنایت شما خوبان سپاسگزارم.

آمار وبلاگ

  • 91,577 بازدید
کانون هابیلیان کانون وبلاگ نویسان مستقل

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: